• Välkommen till Peritums Säkerhetsutbildningar


   Peritum har sedan 2012 skapat kvalitativa utbildningar inom säkerhetsområdet, framtagna för och levererade genom våra varumärken Säker Vårdmiljö och Säker Energimiljö. Sedan starten har fler än 300 000 genomfört våra digitala utbildningar.


   Här kan du köpa enskilda licenser för våra digitala utbildningar.


   Välj utbildning, registrera dig och kom igång!

Available courses

Grundläggande brandskyddsutbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning är en digital utbildning som riktar sig till dig som behöver lära dig hur du ska agera i en brandsituation och hur du kan identifiera och förebygga brandrisker på din arbetsplats.

Målgrupp: Personer på kontor, affärsverksamhet eller mindre verkstäder

Tidsåtgång: ca 30 min

Kursbevis: Intyg efter godkänt kunskapstest

Pris: 900 kr (inkl moms)
Utbildningslicensen är personlig och utbildningen finns tillgänglig under 12 månader.
Är ni fler än 5 personer som ska gå utbildningen? Kontakta oss för offert kundcenter@peritum.se.

Lärmål

 • Förstå vikten av att släcka en liten brand för att rädda människor, lokaler och bibehålla förmågan att bedriva verksamhet
 • Bedöma när en verksamhet behöver utrymmas och hur det ska göras på ett säkert sätt
 • Förebygga fysiska och organisatoriska brister i brandskyddet genom att vara observant och bidra till att de blir åtgärdade

Innehåll

 • Brandteori
 • Lokalernas inbyggda brandskydd
 • Din förmåga att släcka branden utan att försätta dig själv eller andra i fara
 • Hur man släcker en brand med handbrandsläckare, brandfilt och brandpost
 • Hantering av gas och trycksatta kärl
 • Utrymningsmetoder
 • Verksamhetens ansvar
 • Vanligt förekommande brandrisker
 • Särskilda risker på arbetsplatsen
 • Rapportering av brister i brandskyddet

Trailer

Genom att genomföra detta köp godkänner du våra Allmänna villkor.

Grundläggande brandskyddsutbildning – vårdmiljö

Grundläggande brandskyddsutbildning – vårdmiljö är en digital utbildning som riktar sig till dig som behöver lära dig hur du ska agera i en brandsituation och hur du kan identifiera och förebygga brandrisker i vårdmiljöer.

Målgrupp: Personer som arbetar i vårdmiljö

Tidsåtgång: ca 30 min

Kursbevis: Intyg efter godkänt kunskapstest

Pris: 900 kr (inkl moms)
Utbildningslicensen är personlig och utbildningen finns tillgänglig under 12 månader.
Är ni fler än 5 personer som ska gå utbildningen? Kontakta oss för offert kundcenter@peritum.se.

Lärmål

 • Förstå vikten av att släcka en liten brand för att rädda människor, lokaler och bibehålla förmågan att bedriva vård/verksamhet
 • Bedöma när en verksamhet behöver utrymmas och hur det ska göras på ett säkert sätt
 • Förebygga fysiska och organisatoriska brister i brandskyddet genom att vara observant och bidra till att de blir åtgärdade

Innehåll

 • Brandteori
 • Lokalernas inbyggda brandskydd
 • Din förmåga att släcka branden utan att försätta dig själv eller andra i fara
 • Hur man släcker en brand med handbrandsläckare, brandfilt och brandpost
 • Hantering av syrgas och trycksatta kärl
 • Utrymningsmetoder
 • Verksamhetens ansvar
 • Vanligt förekommande brandrisker i vårdmiljö
 • Särskilda risker på arbetsplatsen
 • Rapportering av brister i brandskyddet

Trailer

Genom att genomföra detta köp godkänner du våra Allmänna villkor.

Basic fire safety course - health care

Grundläggande brandskyddsutbildning – vårdmiljö är en digital utbildning som riktar sig till dig som behöver lära dig hur du ska agera i en brandsituation och hur du kan identifiera och förebygga brandrisker i vårdmiljöer.

Målgrupp: Personer som arbetar i vårdmiljö

Tidsåtgång: ca 30 min

Kursbevis: Intyg efter godkänt kunskapstest

Pris: 900 kr (inkl moms)
Utbildningslicensen är personlig och utbildningen finns tillgänglig under 12 månader.
Är ni fler än 5 personer som ska gå utbildningen? Kontakta oss för offert kundcenter@peritum.se.

Lärmål

 • Förstå vikten av att släcka en liten brand för att rädda människor, lokaler och bibehålla förmågan att bedriva vård/verksamhet
 • Bedöma när en verksamhet behöver utrymmas och hur det ska göras på ett säkert sätt
 • Förebygga fysiska och organisatoriska brister i brandskyddet genom att vara observant och bidra till att de blir åtgärdade

Innehåll

 • Brandteori
 • Lokalernas inbyggda brandskydd
 • Din förmåga att släcka branden utan att försätta dig själv eller andra i fara
 • Hur man släcker en brand med handbrandsläckare, brandfilt och brandpost
 • Hantering av syrgas och trycksatta kärl
 • Utrymningsmetoder
 • Verksamhetens ansvar
 • Vanligt förekommande brandrisker i vårdmiljö
 • Särskilda risker på arbetsplatsen
 • Rapportering av brister i brandskyddet

Trailer

Genom att genomföra detta köp godkänner du våra Allmänna villkor.

Grundläggande utbildning Brandfarlig vara – vårdmiljö

Grundläggande utbildning Brandfarlig vara – vårdmiljö är en digital utbildning som riktar sig till alla som kommer i kontakt med brandfarliga produkter på sin arbetsplats.

Målgrupp: Personer som arbetar i vårdmiljö

Tidsåtgång: ca 30 min

Kursbevis: Intyg efter godkänt kunskapstest

Pris: 900 kr (inkl moms)
Utbildningslicensen är personlig och utbildningen finns tillgänglig under 12 månader.
Är ni fler än 5 personer som ska gå utbildningen? Kontakta oss för offert kundcenter@peritum.se.

Lärmål

 • Bedöma risker med brandfarlig vara
 • Hantera brandfarlig vara på ett säkert sätt
 • Agera vid en incident och olycka med brandfarlig vara

Innehåll

 • Kategorier av brandfarlig vara och deras egenskaper
 • Dokumentation. Säkerhetsdatablad, märkning
 • Regelverk. Lagstiftning, ansvar, föreståndare för brandfarlig vara, den enskildes ansvar
 • Inflöde, förvaring, avfallshantering
 • Hantering av brandfarlig vara i laboratoriemiljö, naturbruksgymnasium och operation
 • Kontroll och rapportering. Egenkontroller, avvikelserapportering
 • Åtgärder vid spill av vätska, värdera egen förmåga att ta hand om spill
 • Åtgärder vid läckage av gas
 • Släcka brandfarlig vara
 • Anmäla allvarliga olyckor och incidenter

Trailer

Genom att genomföra detta köp godkänner du våra Allmänna villkor.

Grundläggande utbildning hot och våld

Grundläggande utbildning Hot och våld – vårdmiljö är en digital utbildning som riktar sig till alla som behöver kunskap om hur du kan förebygga att hot och våld uppstår och öka din förmåga att agera i en spänd eller hotfull situation.

Målgrupp: Personer som arbetar i vårdmiljö

Tidsåtgång: ca 30 min

Kursbevis: Intyg efter godkänt kunskapstest

Pris: 900 kr (inkl moms)
Utbildningslicensen är personlig och utbildningen finns tillgänglig under 12 månader.
Är ni fler än 5 personer som ska gå utbildningen? Kontakta oss för offert kundcenter@peritum.se.

Lärmål

 • Öka medvetenheten och kunskapen om hot och våld
 • Förstå vad vi som individer kan göra för att förebygga att hot och våld uppstår
 • Öka förmågan att kunna agera i en spänd eller hotfull situation

Innehåll

 • Förändrade normer
 • Vad räknas som hot och våld
 • Verksamhetens skydd
 • Riskmedvetenhet och bemötande
 • Nedtrappning och instrumentell aggressivitet
 • Interna trakasserier
 • Hantera information, dokumentation och anmälan
 • Att förebygga i den fysiska och sociala miljön
 • Lokal åtgärdsplan

Trailer

Genom att genomföra detta köp godkänner du våra Allmänna villkor.